Den medmänksliga Friedkompassen (Ett verktyg för samarbete)

För att få alla ting på plats kan det vara bra att ha ett eller flera kommunikationsverktyg som synkroniserar samarbetet. Därför har vi utvecklat Den Medmänskliga Friedkompassen och Ur-kalendern.

Mer om Urkalendern kan ni lära er här Urkalendern - En introduktion.

DeMeFriedKom är en vidare-utveckling av Urkalendern som med en person i varje hörn kan få fantastiska ideer att ta form med ända upp till 8 personer i varje projekt.

Tidigare har DeMeFriedKom använts bl.a. på rättvis teaters manifestationer. Se hur den användes då i filmen nedan.

DeMeFriedkom deler upp projekten i grupper om 8 och söker på verje nivå förutom gruppen också utforska sin inre värld med hjälp av PAR. Mer om par finner ni här. 

Mer om DeMeFriedKom

Comments powered by CComment

 • men lär vad som osann ekonomi förstör

  Write comment (0 Comments)  
 • Rebellrådet introduceras

  Möte för frihet och rättvisa i Göteborg den 5:e december 2020.

  Som vi kanske förstår börjar det väckas en medvetenhet om det förtryckande mentala tillstånd som tvingar så många människor på knä. Varje levande individ verkar prövas i dessa globalismens högtider. Som tur är finns det människor som fortfarande vågar så upp för frihet och förståelse. se filmen nedan... Måste eventuellt klicka på skärmen för att se filmen

  ...

  Människor som vågar ställa sig upp från den stora massans föreställningar. Människor som vågar rebellera från den enorma maskin av mekaniska processer som inget hellre vill än att vi som mer eller mindre levande helt och hållet skall följa dess reglage och reglementen. Inte för att det leder till ett vidare tänkande utan för att det behöver oss för sin egen överlevnad.

  Om så verkligen är fallet eller ej är inte bara upp till jaget att påvisa. Ty sanningar finns där och här och överallt oavsett om vi vågar se och observera dem eller inte. Så om du finner kraft. Samla dig och samla sedan andra runt dig och samtala och samarbeta kring värden och förståelse som leder till liv.

  Gör som vi gjorde på "Folkets torg" i Göteborg den 5:e i 12 2020 då Människor möttes och stärkte. Se filmen här nedan.

  Lycka till med Observerationsstudierna... Med Hjärtinnerliga hälsningar. RebellSamordnande JHFFA.

  Write comment (0 Comments)